ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


30.10.2021 г.01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г.03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас
01.02.2022 г. – междусрочна за I - XII клас
01.04. 2022 г.10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

07.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2022 г., 25.05.2022 г.

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ

16.06.2022 г. – НВО по Математика


Важни връзки

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА


Ученически практики


ПРИЕМ

В СУ "П.Волов" се обучават ученици от 5 до 12 клас. За учебната 2019/2020 година е утвърден следният държавен план-прием на ученици след завършено основно образование:

1 паралелка специалност „Системно програмиране“ от професия „Системен програмист“ от Професионално направление „Компютърни науки“ с разширено изучаване на английски език.

1 паралелка специалност „Сътрудник в малък и среден бизнес“ от професия „Системен програмист“ от Професионално направление „Компютърни науки“ с разширено изучаване на английски език.

1 профилирана паралелка, с профил "Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език. ПРИЕМ за учебната 2019/2020г. след VII клас редовно обучение

Срокове за подаване на документи, класиране и записване:

1.Подаване на документи за участие в I етап на класиране                                                                                                                 03-05.07.2019г.

2.Обявяване на списъците с приети ученици в I етап на класиране                                                                                                   до 11.07.2019г.

3.Записване на приетите ученици на I етап на класиране                                                                                                                   до 16.07.2019г.

4.Подаване на документи за участие във II етап на класиране                                                                                                            до 16.07.2019г.

5.Обявяване на списъците с приетите ученици във II етап на класиране                                                                                          до 18.07.2019г

6.Записване на приетите ученици на II етап на класиране                                                                                                                 до 22.07.2019г.

7.Обявяване на записалите се ученици и  броя на незаетите места след II класиране                                                                        23.07.2019г.

8.Подаване на документи за участие в III етап на класиране                                                                                                            24 - 25.07.2015г.

9.Обявяване на списъците с приетите ученици в III етап на класиране                                                                                                 29.07.2019г.

10.Записване на приетите ученици на III етап на класиране                                                                                                                    31.07.2019г.

11.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране                                                          01.08.2019г.

12.Попълване на заетите места III етап на класиране                                                                                                                          до 01.09.2019г.