ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


01.11.2018 г.04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г.02.01.2019 г. вкл. – коледна за I - XII клас
05.02.2019 г. – междусрочна за I - XII клас
30.03. 2019 г.07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

05.04. 2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория на СПК

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. – НВО по Математика

21.06.2019 г. – НВО по Чужд език


Важни връзки

Училищен вестник


ПРИЕМ

В СУ "П.Волов" се обучават ученици от 5 до 12 клас. След 9 клас в училището се сформират профилирана паралелка, с профил "Технологичен" със засилено изучаване на Информатика, Информационни технологии и Английски език, и общообразователна непрофилирана паралелка, където се изучават засилено общообразователни предмети. Приемът е с конкурс по документи.ПРИЕМ за учебната 2015/2016г. в IX клас редовно обучение

Срокове за подаване на документи, класиране и записване:

1.Подаване на документи за участие в I етап на класиране                                                                                                                 02-06.07.2015г.

2.Обявяване на списъците с приети ученици в I етап на класиране                                                                                                   до 07.07.2015г.

3.Записване на приетите ученици на I етап на класиране                                                                                                                        08.07.2015г.

4.Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след I етап на класиране                                                          09.07.2015г.

5.Подаване на документи за участие във II етап на класиране                                                                                                                  10.07.2015г.

6.Обявяване на списъците с приетите ученици във II етап на класиране                                                                                   до 14.07.2015г. вкл.

7.Записване на приетите ученици на II етап на класиране                                                                                                                        15.07.2015г.

8.Обявяване на записалите се ученици и  броя на незаетите места след II класиране                                                                     до 17.07.2015г.

9.Подаване на документи за участие в III етап на класиране                                                                                                        до  20.07.2015г. вкл.

10.Обявяване на списъците с приетите ученици в III етап на класиране                                                                                                 21.07.2015г.

11.Записване на приетите ученици на III етап на класиране                                                                                                                     22.07.2015г.

12.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране                                              до 22.07.2015г. вкл.

13.Попълване на заетите места III етап на класиране                                                                                                                   до 04.09.2015г. вкл.


Записване:

Ученикът се записва с оригинала на свидетелството за завършено основно образование.


Условия за кандидатстване:

1.Завършено основно образование.

2.Кандидатът да не е по-възрастен от 17 години, навършени в годината на кандидатстване.


Необходими документи:

1.Заявление за участие в класирането (по образец).

2.Свидетелството за завършено основно образование (оригинал).