ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


30.10.2021 г.01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г.03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас
01.02.2022 г. – междусрочна за I - XII клас
01.04. 2022 г.10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

07.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2022 г., 25.05.2022 г.

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ

16.06.2022 г. – НВО по Математика


Важни връзки

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА


Ученически практикиОсновна цел на обучението по професията “Икономист-информатик” е формирането на знания в областта на икономиката, знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по придобитата специалност във всички сфери на икономиката.

Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налага засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

Целта е учениците, завършили специалността „Икономист-информатик“, да могат да:

  • Разработват и използват  приложен софтуер
  • Изгатвят краткосрочна и дългосрочна визия за технологичните нужди и цели на компанията
  • Разработват проекти, съчетаващи бизнес целите с оптималното използване на технологичните ресурси на организацията
  • Използват възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи
  • Използване на приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни статистически и финансови справки, отчети, презентации и др.
  • Използват специализирани приложни програми за управление на счетоводството на организации/фирми и подразделенията им, за управление на персонала, за човешките ресурси и др.
  • Да управляват IT ресурсите на организацията в съответствие с нейните нужди и приоритети
  • Познават и използват възможностите на Интернет във всички области на икономиката и съвременния бизнес
  • Създават и използват web приложения съгласно маркетинговата стратегия на организацията, електронните системи за бизнес, търговия и услуги
  • Създават програмни продукти по проект, използвайки подходящи езици за програмиране