ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


01.11.2018 г.04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г.02.01.2019 г. вкл. – коледна за I - XII клас
05.02.2019 г. – междусрочна за I - XII клас
30.03. 2019 г.07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

05.04. 2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория на СПК

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. – НВО по Математика

21.06.2019 г. – НВО по Чужд език


Важни връзки

Училищен вестник


ПРОФИЛ  ТЕХНОЛОГИЧЕН  "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"


Като се замислим каква част от деня ни е свързан с информационните технологии, си казваме, ами ако ги нямаше, какво щяхме да правим. Несъзнателно всички ние сме част от технологичния свят, а и технологиите са част от нашия живот.  Днес не можем да си представим света без информатиката, компютрите и технологиите, сякаш те винаги са били част от нашия живот. Да си представим поне за миг, че компютрите ги нямаше, как бихме извършвали ежедневните си задължения, дори как бихме се забавлявали и разтоварвали, защото и това е една от основните дейности на компютрите - никак. Няма такава алтернатива, един път човек вкусил от ползата и нуждата от информатиката, няма как да се откаже от нея. 

Не случайно все повече млади хора се насочват към областта на информатиката и информационните технологии. Тази сфера е от най-желаните от студентите и работещите. Тя съчетава полезното с приятното. Развитието на информатиката зависи и от младите хора, до колко те са готови да се посветят на откриването на нови технологии, правенето на нови програми и разширяването на кръгозора на информационните технологии. Сигурни сме, че предстоят нови открития и нови изобретения от стана на информатиката, за които ние дори не подозираме, за това се надяваме днешното поколение и тези, които идват да не спират да дерзаят и да търсят новости в информатиката. 

Информатиката е приложима във всяка една сфера - в научните области, научни трудове, лаборатории, университети, училища. Също така намира приложение и във всяка една фирма, комуникационните и телекомуникационните структури, в медиите, телевизиите и радиата, вестниците и списанията, при заснемането на филми и в самото кино. В общата работата на всички тези хора информатиката играе водеща роля. Тя сближава и улеснява комуникациите между тях, скъсява разстоянията помежду им и благоприятства работата им. Информатиката подпомага работата в екип и сплотява хората.


Балообразуващи предмети

1.Чужд език

2.Български език и литература

3.Математика


Профилиращи предмети

1.Информатика

2.Информационни технологии

3.Английски език

4.Български език и литература


Трудно е да кажем  какво всъщност е информатиката, защото тя заема огромна част от нашето ежедневие и животът ни би бил немислим без нея. XXI е векът на технологиите и всеки ден се удивляваме на нови  изобретения, всяко по-добро от предишното. Тази сфера на информационните технологии се развива с огромна сила и сами можем да видим какъв скок е направен  от изобретяването на компютрите до днес. Компютрите предлагат толкова много и различни приложения, с които всеки ден от ежедневно работи. Повечето се използват за работа, например в различни  фирми, където се правят таблици и отчети с помощта на Excel. Също така и Word, който е необходим навсякъде. Ние учителите и учениците работим с различни програми, които ни улесняват при подготовката на проекти и други задания. Power Point визуализира всичките ни идеи и представя продукта или проекта по перфектен начин.

Паралелката технологичен профил "Информационни технологии" е с 4-годишен курс на обучение.

Завършилите курса на обучение получават диплома за завършено средно образование и удостоверение за професионална квалификация за работа с приложни програмни продукти, издадено от Русенски университет "Ангел Кънчев".