ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


01.11.2017 г.05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г.02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г.06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г.09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


Важни връзки

Училищен вестник


РЪКОВОДСТВО


Албена Стоянова Кирова

Директор на СУ „Панайот Волов“,

учител по български език и литература


 Г-жа Албена Кирова е възпитаник на СУ “Панайот Волов“ – гр. Бяла. 

Завършила е Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност „Българска

филология“.

До 2007 година е работила като учител по български език и литература в СОУ “Панайот Волов“, 

след това  като директор на ОУ “Н.Й. Вапцаров“-гр.Бяла и Професионална гимназия – гр. Бяла.   

Директор е на СУ „Панайот Волов“ от 2014г.    

Притежава пета професионално – квалификационна степен.

Креативност, Компетентност, Качество“ е девизът на г-жа Албена Кирова.Гинка Петкова Кънева

Помощник-директор по учебната дейност,

учител по математика и физика

Г-жа Гинка Кънева е родена на 17.09.1955г.

Завършила средно образование в СУ „П.Волов” (тогава  ЕСПУ „Панайот Волов”), а висшето си 

образование във ВПИ (Висш педагогически институт) – гр. Шумен.

Работила като учител  в ОУ "П.Р.Славейков“ -  с. Пиперково и ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Бяла.

От 1995г. е  учител по математика и физика  в СУ „П.Волов”, а от м. август 2002г. до момента е  

помощник-директор по учебната дейност.